Opdag den øgede værdi af bæredygtig ledelse. Læs mere

Hvad med EUDR?

En ny lov mod skovrydning blev vedtaget af Den Europæiske Union den 16. maj 2023, kaldet EU's forordning om skovrydningsfrihed (EUDR). Denne lov sikrer, at produkter ikke bidrager til skovrydning eller skovødelæggelse. Dette gælder både for produkter, der markedsføres på det europæiske marked, men også for produkter, der eksporteres. Læs videre i denne vidensartikel for at få mere at vide.

Afbeelding 1

Med denne lov tager EU store skridt for at forhindre global skovrydning. Denne lov kaldes European Union Deforestation free Regulation (EUDR), en forordning på højeste niveau, som kræver, at alle medlemsstater gennemfører forordningen i deres egen nationale lovgivning. Med denne lov er det forbudt at udbyde produkter på det europæiske marked, der kan bidrage til skovrydning eller skovødelæggelse (bl.a. reduktion af biodiversiteten). Det er i øvrigt også forbudt at eksportere disse produkter fra det europæiske marked. Alle eksperter (herunder DuraCert) er enige om, at denne lov er en afgørende ændring for skovbevarelsen på verdensplan.

 

Baggrund

EUDR er en lov, der er et direkte resultat af den European Green Deal, en forpligtelse til at blive verdens første klimaneutrale kontinent (senest i 2050) med mindst 55 % færre drivhusgasemissioner i 2030 (sammenlignet med 1990) og 3 milliarder ekstra træer planlagt inden 2030. EUDR bygger på EU's tømmerforordning (EUTR), som siden 2013 har reguleret, at europæiske virksomheder ikke må bringe ulovligt fældet træ ind på det europæiske marked i morgen. EUDR er en del af en bred pakke af lovgivning, der er ved at blive indført i Europa. Andre love på dette område omfatter Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Green Claims Directive (GCD) og Den Europæiske Union  Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

 

Hvilke produkter er involveret?

EUDR dækker følgende varer: soja, kvægkvæg, palmeolie, tømmer, kakao, gummi og kaffe. Afledte produkter fra disse varer er også omfattet, f.eks. chokolade, gummi, møbler og læder. Ved hjælp af disse toldkoder kan virksomhederne afgøre, om deres produkt også skal opfylde lovens krav.

Afbeelding 2

Hvordan virker det?

EUDR kræver, at virksomheder, der bringer de pågældende produkter på det europæiske marked for første gang, skal sørge for, at risikoen for skovrydning forårsaget af disse produkter er ubetydelig. Det betyder, at de skal (beskrive) et såkaldt due diligence-system, som i store træk består af følgende trin:

  1. Etablering af procedurer;
  2. Indsamling af oplysninger;
  3. Udførelse af risikovurdering;
  4. Gennemførelse af risikobegrænsende foranstaltninger;
  5. Indsendelse af en erklæring om den fornødne omhu

 

Hvem gælder det for?

Alle virksomheder, der introducerer produkter på EU's indre marked (EØS) for første gang, skal gennemføre ovenstående trin. Desuden skal alle store virksomheder (ikke mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder) også tage ovennævnte skridt.Tænk på f.eks. Lego, Jysk, og Arla Foods. Alle andre virksomheder skal registrere og videregive oplysningerne i erklæringerne om den fornødne omhu til deres kunder.

 

DuraCert hjælper!

Vi er i øjeblikket i gang med at udvikle smarte løsninger til virksomheder for at opfylde kravene i den nye lov. Hold øje med vores nyhedsdækning, og sørg for, at din virksomhed også er klar til EUDR.