Opdag den øgede værdi af bæredygtig ledelse. Læs mere

EUDR

EUDR står for European Union Deforestation free Regulation, som er en lov, der skal sikre, at produkter ikke bidrager til skovrydning eller skovødelæggelse. Den dækker råvarerne soja, oksekød, palmeolie, træ, kakao, gummi og kaffe samt produkter fremstillet af dem. Alle virksomheder skal overholde visse forpligtelser i loven. Spekulerer du på, hvilke forpligtelser din virksomhed har? Tag et minut og tjek det!

Afbeelding 2

Billedet viser Greta Thunberg i en tale i Europa-Parlamentet i 2019. Samme år vil EU's Green Deal blive indgået, og siden da er et bredt sæt af regler som EUDR under udarbejdelse. Loven træder i kraft fra den 29. juni 2023, hvorefter virksomhederne har 1,5 år til at overholde den. Dette har stor betydning for virksomheder, der importerer eller eksporterer, samt for virksomheder, der videreforhandler eller forarbejder produkterne.

Kort sagt skal virksomhederne vise, at de har handlet med omhu for at undgå, at deres produkter bidrager til skovrydning eller skovforringelse. For at kunne dokumentere dette skal de indsamle en masse oplysninger om deres forsyningskæde og om kilden, hvor råmaterialerne blev produceret. Herefter følger en risikoanalyse af ca. 14 emner, hvorefter der skal træffes foranstaltninger til risikoreduktion. Det endelige resultat er en erklæring om den fornødne omhu, som skal afleveres til et centralt EU-informationssystem, inden produkterne importeres eller eksporteres. Virksomheder, der videreforhandler eller forarbejder produkterne, skal videregive oplysningerne i denne erklæring om fornøden omhu til deres kunder.

Vil du gerne vide mere om EUDR, og hvordan den vil påvirke din virksomhed? Så kan du kontakte os i dag.