Opdag den øgede værdi af bæredygtig ledelse. Læs mere

EUDR: Tjek det!

Er dit produkt omfattet af EUDR-lovgivningen?

Loven gælder for produkter, du importerer eller køber, såvel som dem, du fremstiller eller sælger. Det er produkter, der står på en liste, som EU har udarbejdet med deres HS-kode (toldkode). Slå dit produkts HS-kode op, og klik på dette link for at tjekke, om dit produkt er med. 

Er du den første virksomhed i forsyningskæden, der bringer produkterne ind på EU-markedet?

EU-markedet består af landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Dette omfatter indkøb fra det indre marked. Når det gælder tømmer, omfatter det for eksempel køb af stående tømmer. 

Klik her for at få en oversigt over disse lande.

Eksporterer du produkter eller råvarer fra EU-markedet?

EUDR gælder ikke kun, når du importerer produkter eller råvarer, men også når du eksporterer dem fra EU-markedet.

Overholder din virksomhed to eller flere af nedenstående kriterier?

  • Balancesum max. 20.000.000 EURO

  • Nettoomsætning max. 40 000 000 000 EURO

  • Antal ansatte max. 250 FTE