Opdag den øgede værdi af bæredygtig ledelse. Læs mere

MSC-certificering

Det mest fremtrædende og bedst kendte mærke til bæredygtigt fiskeri er mærket fra Marine Stewardship Council (MSC). MSC-mærket genkendes af mere end halvdelen af forbrugerne og ses som bevis for, at et fiskeri bidrager til bevarelsen af fiskebestande over hele verden. Vil du også vise MSC-mærket på dine produkter? Så er medlemskab af vores MSC-gruppecertifikat det rigtige valg for dig.

Forbrugere værdsætter i stigende grad ansvarlige indkøb og foretrækker produkter, der beviseligt ikke bidrager til overfiskeri og hjælper med at beskytte miljøet.

Fiskeri kan få MSC-certificering, hvis det opfylder følgende krav:

  • Fiskeriet bidrager ikke til overfiskeri;
  • Fiskeriet minimerer dens negative indvirkning på det marine miljø;
  • Fiskeriet forvaltes godt.

Gennem MSC-certificering dokumenter du, at dine fisk og skaldyr fanges bæredygtigt. Som en del af MSC-vurderingen verificerer en uafhængig trediepart, at fisken faktisk kommer fra et bæredygtigt fiskeri. Efter at have modtaget MSC-certifikatet kan du vise MSC-mærket på dine produkter. 

Vores MSC-koncerncertifikat er rettet mod små til mellemstore virksomheder i forarbejdningsindustrien og handel. Vi er også specialiserede i certificering af fiskeforhandlere. Virksomheder med op til 50 fuldtidsansatte (FTE) eller en maksimal årlig omsætning på € 1.000.000 i fiskeprodukter (eller produkter med fiskeingredienser) kan deltage i vores MSC-gruppecertifikat.

MSC - Certificeret bæredygtigt fiskeri

ASC-C-00495

ASC-certificering

I dag forbruges mere opdrættet fisk end vildfanget fisk på verdensplan. Aquaculture Stewardship Council er verdens største uafhængige mærke for ansvarligt fiskeopdræt. ASCs ambition, er at gøre akvakultur til en miljømæssig og socialt ansvarlig sektor.