Opdag den øgede værdi af bæredygtig ledelse. Læs mere

MSC-certificering

Det mest fremtrædende og bedst kendte mærke til bæredygtigt fiskeri er mærket fra Marine Stewardship Council (MSC). MSC-mærket genkendes af mere end halvdelen af forbrugerne og ses som bevis for, at et fiskeri bidrager til bevarelsen af fiskebestande over hele verden. Vil du også vise MSC-mærket på dine produkter? Så er medlemskab af vores MSC-gruppecertifikat det rigtige valg for dig.

Forbrugere værdsætter i stigende grad ansvarlige indkøb og foretrækker produkter, der beviseligt ikke bidrager til overfiskeri og hjælper med at beskytte miljøet.

Fiskeri kan få MSC-certificering, hvis det opfylder følgende krav:

  • Fiskeriet bidrager ikke til overfiskeri;
  • Fiskeriet minimerer dens negative indvirkning på det marine miljø;
  • Fiskeriet forvaltes godt.

Gennem MSC-certificering dokumenter du, at dine fisk og skaldyr fanges bæredygtigt. Som en del af MSC-vurderingen verificerer en uafhængig trediepart, at fisken faktisk kommer fra et bæredygtigt fiskeri. Efter at have modtaget MSC-certifikatet kan du vise MSC-mærket på dine produkter. 

Vores gruppecertifikat henvender sig til små og mellemstore virksomheder. Organisationer, der opfylder mindst et af følgende kriterier, er berettigede til gruppecertificering:

  • årlig omsætning på mindre end 2 millioner euro; eller
  • årlig mængde af handlede fisk og skaldyrsprodukter er mindre end 200.000 kg; eller
  • færre end 50 ansatte i fiske- og skaldyrsvirksomheder (også i spidsbelastningsperioder); eller
  • forbrugerorienterede organisationer (f.eks. fiskehandlere og restauranter).
MSC - Certificeret bæredygtigt fiskeri

ASC-C-00495

ASC-certificering

I dag forbruges mere opdrættet fisk end vildfanget fisk på verdensplan. Aquaculture Stewardship Council er verdens største uafhængige mærke for ansvarligt fiskeopdræt. ASCs ambition, er at gøre akvakultur til en miljømæssig og socialt ansvarlig sektor.