Ontdek de toegevoegde waarde van duurzaam ondernemen. Lees meer

Hoe zit het met de EUDR?

Op 16 mei 2023 werd door de Europese Unie een nieuwe wet tegen ontbossing aangenomen, de zogenaamde European Union Deforestation free Regulation (EUDR). Deze wet zorgt ervoor dat producten niet bijdragen aan ontbossing of aantasting van bossen. Dit geldt zowel voor producten die op de Europese markt worden gebracht, maar ook voor producten die uitgevoerd worden. Lees verder in dit kennisartikel om meer te weten te komen.

Afbeelding 1

Met deze wet neemt de Europese Unie grote stappen worden om ontbossing op de wereld te voorkomen. Deze wet heet de European Union Deforestation free Regulation (EUDR), een verordening van het hoogste niveau waardoor alle lidstaten verplicht zijn om de verordening door te voeren in hun eigen Nationale wetgeving. Met deze wet wordt het verboden om producten op de Europese markt aan te bieden die kunnen bijdragen aan ontbossing of bosdegradatie (de vermindering van o.a. biodiversiteit). Overigens wordt het ook verboden om deze producten van de Europese markt uit te voeren. Alle experts (inclusief DuraCert) zijn het erover eens dat deze wet een game changer is op het gebied van behoud van bossen wereldwijd.

 

Achtergrond

De EUDR is een wet die een rechtstreeks gevolg van de European Green Deal is, een afspraak om het eerste klimaat neutrale continent (uiterlijk 2050) ter wereld te zijn, met ten minste 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 (t.o.v. 1990) en 3 miljard extra bomen gepland tegen 2030. De EUDR bouwt voort op de European Union Timber Regulation (EUTR), waarin sinds 2013 is geregeld dat Europese bedrijven geen illegaal gekapt hout op de Europese markt morgen brengen. De EUDR is onderdeel van een breed pakket aan wetgeving die binnen Europa wordt geïntroduceerd. Andere wetten op dit vlak zijn de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de Green Claims Directive (GCD) en de European Union Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

 

Om welke producten gaat het?

De EUDR omvat de volgende grondstoffen: soja, runderen, palmolie, hout, cacao, rubber en koffie. Ook afgeleide producten van deze grondstoffen vallen onder de verordening, denk hierbij aan chocolade, rubber, meubels en leder. Aan de hand van die douanecodes kunnen ondernemingen bepalen of hun product ook aan de eisen uit de wet moet voldoen.

Afbeelding 2

Hoe werkt het?

De EUDR vraagt van bedrijven die de betreffende producten voor het eerst op de Europese markt brengen, om zodanig zorgvuldig te werkt te gaan dat het risico op ontbossing door deze producten verwaarloosbaar klein is. Dat betekent dat zij (voorgeschreven) een zogenaamd Due Diligence System moeten hanteren, welke in grote lijnen uit de volgende stappen bestaat:

  1. Procedures opstellen;
  2. Informatie verzamelen;
  3. Risicobeoordeling uitvoeren;
  4. Risico beperkende maatregelen uitvoeren;
  5. Indienen zorgvuldigheidsverklaring

 

Voor wie geldt dit?

Alle ondernemingen die producten voor het eerst op de interne markt van de Europese Unie (EEA) brengen, zijn verplicht om bovenstaande stappen uit te voeren. Daarnaast moeten alle grote bedrijven (niet micro-, kleine- of middelgrote onderneming) ook bovenstaande stappen ondernemen. Denk hierbij aan de Action, HEMA, Gamma, etc. Alle andere bedrijven moeten informatie over de zorgvuldigheidsverklaringen registreren en doorgeven aan hun klanten. 

 

DuraCert helpt!

Op dit moment ontwikkelen wij slimme oplossingen voor bedrijven om aan de eisen van de nieuwe wet te voldoen. Hou onze berichtgeving in de gaten, en zorg ervoor dat uw bedrijf ook klaar is voor de EUDR.