Opdag den øgede værdi af bæredygtig ledelse. Læs mere

Generelle betingelser

Generelle vilkår og betingelser

Vi lover:

 1. At vi vil gøre vores yderste for at opretholde det certifikat, som du har lavet en aftale med os om.
 2. At vi vil holde dig ajour med lovgivningen angående det certifikat, som du med os har lavet en aftale om.
 3. At vi ikke i den aftalte periode sætter den imellem os aftalte pris op. Undtaget herfra er krav pga. lovændringer, stigende priser på brændstof eller årsager, som ikke med rimelighed var at forudse.
 4. At gøre vores yderste for at holde alle online-systemer, hvormed du har tilgang til din mærkeadministration, tilgængelige.
 5. At behandle alle informationer, der vedrører din virksomhed, fortrolig.
 6. At overholde den danske lovgivning.    

Du lover:

 1. At betale fakturaer fra os vedr. aftalen imellem dig og os indenfor det tidsrum, der er angivet på fakturaen.
 2. At samarbejde ved revisioner (både interne og eksterne).
 3. At give os adgang til relevante informationer, der er nødvendige for certificeringen.
 4. Ikke at afslutte aftalen imellem dig og os på et tidligere tidspunkt end det aftalte. I tilfælde af, at du ikke overholder dette, skylder du DuraCert et ekstra beløb på størrelse med maksimalt et års bidrag.
 5. Ikke gør os ansvarlige i tilfælde af skader som følge af manglende adgang til vores online systemer.
 6. Ikke at give data fra DuraCert (dokumenter, adgangskoder, online applikationer med indhold) videre til tredje. DuraCert forbliver ejer af disse data.
 7. Overholder den danske lovgivning.