Opdag den øgede værdi af bæredygtig ledelse. Læs mere

Palmeolie

Mærket Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) blev oprettet for at tilbyde bæredygtigt produceret palmeolie. Palmeolie med RSPO-mærket garanterer, at mindst 95% af den palmeolie, der anvendes i et produkt, er produceret bæredygtigt.

Mærket Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) blev oprettet for at sikre bæredygtig palmeolie på markedet. Palmeolie med RSPO-mærket garanterer, at mindst 95% af den palmeolie, der blev brugt i et produkt, blev produceret bæredygtigt. RSPO-certificeret palmeolie bidrager ikke til ødelæggelsen af ​​naturlige skove eller levesteder for truede arter. Derudover inkluderer kravene kriterier i forbindelse med brugen af ​​pesticider, spildevandshåndtering, energiforbrug og drivhusgasemissioner. Derudover er der fokus på at respektere ansatte og lokalsamfunds rettigheder.

Forsyningskæde certifikat

Virksomheder, der behandler eller handler produkter, der indeholder palmeolie, kan bevise gennem forsyningskædecertificering, at palmeolie er bæredygtigt fremskaffet. Hvis din virksomhed tilslutter sig vores gruppecertifikat, har du tilladelse til at bruge RSPO-mærket på produkter og til salgsfremmende formål, og din virksomhed vil blive inkluderet i den internationale database over RSPO-certificerede virksomheder.

RSPO-certificeret palmeolie:

  1. hjælper med at imødekomme den voksende globale efterspørgsel efter mad;
  2. understøtter overkommelige priser på mad;
  3. støtter kampen mod fattigdom;
  4. beskytter sociale interesser, samfund og arbejdstagere og
  5. bidrager til beskyttelsen af flora og fauna.

Er du interesseret i at bidrage til en bæredygtig produktion af palmeolie og være i stand til at demonstrere dette engagement over for dine kunder? I så fald skal du deltage i vores RSPO-gruppecertifikat.

Et RSPO-gruppecertifikat er egnet til producenter, procesvirksomheder, forhandlere og detailhandlere inden for palmeolie. Virksomheder, der årligt bruger mindre end 500 tons palmeolie i deres produkter, kan blive en del af vores RSPO-gruppecertifikat.

RSPO - 9-2889-19-100-00

RSPO-certificering

Palmeolie findes i utallige produkter, men er også berygtet for skovrydning af tropisk regnskov. Store områder, der engang var dækket af urskoven, omdannes stadig til palmeolieplantager, ofte uden at konsultere de lokale samfund. Arbejdstagernes rettigheder krænkes også regelmæssigt. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ønsker at imødegå denne praksis ved at stimulere handel med bæredygtig palmeolie.