Opdag den øgede værdi af bæredygtig ledelse. Læs mere

Træ- og papirprodukter til og fra Rusland og Hviderusland (Belarus)

Opdateret den 31. marts 2023

Siden Ruslands invasion af Ukraine, som Hviderusland også er involveret i, har der været stor bekymring om mulige forbindelser mellem skovningsvirksomheder og regeringer. Både EU og FSC® og PEFC har truffet foranstaltninger for at forhindre, at salg af træ- og papirprodukter bidrager til at finansiere krigen i Ukraine.

Tilbagekaldelse af FSC FM-certifikater Rusland

Senest den 8. april 2023 er alle skovforvaltningscertifikater (FM-certifikater) udstedt af FSC i Rusland blevet trukket tilbage. Denne beslutning blev truffet af FSC som følge af, at disse certifikater blev suspenderet efter invasionen i 2022. FSC's akkrediteringsorgan (ASI) har oplyst, at de ikke længere kan udføre verifikationsaktiviteter i Rusland på grund af integritetsrisici og begrænset adgang som følge af sanktioner. Som følge heraf vil akkrediteringen af de relevante certificeringsorganer blive trukket tilbage med det resultat, at certifikater udstedt af disse certificeringsorganer også vil blive trukket tilbage. Klik her for at se den officielle meddelelse fra FSC International.

Den nuværende situation er nu som følger: Alle FM- og CoC-certifikater i Rusland og Hviderusland er blevet trukket tilbage af FSC pr. 8. april 2023.

Afbeelding 2

Konsekvenser for FSC- eller PEFC-certificeret træ

Både FSC og PEFC har oplyst, at der er risiko for, at salg af træ (produkter) kan bidrage til at finansiere krigen i Ukraine. Begge mærker har derfor bebudet følgende foranstaltninger:

 1. Alle FSC Chain of Custody-certifikater fra leverandører i Hviderusland og Rusland vil blive suspenderet fra den 8. april 2022 og indtil videre. Det betyder, at alt træ, der forlader en leverandørs anlæg i Rusland og Belarus efter den 7. april, ikke længere er FSC-certificeret. Der er mulighed for en yderligere revision inden den 8. april 2022 i leverandørens lokaler i Rusland for at identificere lagerbeholdningen af produkter til levering og de tilsvarende salgsfakturaer. Dette giver kunder uden for Rusland mulighed for, efter at certificeringsorganet har udstedt verifikationserklæringer, at anvende det pågældende materiale som certificeret input, selv om det ikke er muligt at sende materialerne i tide. Træet skal dog være faktureret af leverandøren inden den 8. april;
 2. Alt træ fra Hviderusland og Rusland betragtes af PEFC som såkaldt konflikttræ fra den 2. marts 2022 og fremover. Det betyder, at træ fra Hviderusland og Rusland, som modtages efter den 2. marts 2022 (læs: leveringsdato efter den 2. marts 2022), ikke kan sælges som PEFC-certificeret træ.

BEMÆRK: PEFC International har endnu ikke svaret på vores spørgsmål om, hvorvidt dette kun gælder for træ, der modtages direkte fra en leverandør i Hviderusland eller Rusland efter den 2. marts 2022, eller om det også gælder for træ, der eksporteres fra disse lande før denne dato. Så snart vi har et svar, vil vi oplyse det på denne hjemmeside. Indtil da anbefaler vi, at du følger forsigtighedsprincippet og ikke sælger PEFC-certificeret træ, som du modtager efter den 2. marts 2022.

 

Klik på følgende links for at få flere oplysninger om FSC's og PEFC's holdninger.

 

Afbeelding 3

Import- og eksportforbud mod træ- og papirprodukter Hviderusland og Rusland

Rådet for Den Europæiske Union har truffet foranstaltninger som følge af krigen i Ukraine. Foranstaltningerne er kort fortalt følgende:

 • Fra den 2. marts 2022 vil det være forbudt at importere træprodukter med kode 44" fra Belarus til Den Europæiske Union;
 • Fra den 9. april 2022 vil det være forbudt at importere træ- og papirprodukter med koderne 44", 4705", 4804" og 9403" fra Rusland til Den Europæiske Union;
 • Fra den 9. april 2022 vil det være forbudt at eksportere en række træ- og papirprodukter med koderne 44", 45", 47", 48" og 94" fra Den Europæiske Union til Rusland.

For Belarus gælder følgende tekst fra Rådets forordning (EU) 2022/355 af 2. marts 2022:

 1. Det er forbudt:
  1.  direkte eller indirekte at importere træprodukter, der er opført i bilag X, til Unionen, hvis de:
   1. har oprindelse i Belarus eller;
   2. er blevet eksporteret fra Belarus;
  2. direkte eller indirekte at købe træprodukter, der er opført i bilag X, og som befinder sig eller som havde oprindelse i Belarus;
  3. at transportere træprodukter, der er opført i bilag X, hvis de har oprindelse i Belarus eller bliver eksporteret fra Belarus til et andet land;
  4. direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikringer og genforsikringer, i tilknytning til forbuddene i litra a), b) og c).
 2. Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen indtil den 4. juni 2022 af en kontrakt, som er indgået inden den 2. marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

Sidstnævnte (stk. 2) betyder, at alle kontrakter, der er indgået inden den 2. marts 2022, stadig kan udføres indtil senest den 4. juni 2022. Herefter vil disse kontrakter ikke kunne gennemføres. Bilag X til forordningen omfatter alle træprodukter med kode 44", jf. også den kombinerede toldnomenklatur.

 

For Rusland gælder følgende tekster fra Rådets forordning (EU) 2014/833 af 31. juli 2014 med tillæggene fra EU-Tidende af 8. april 2022.

 

Artikel 3i (forbud mod import af varer fra Rusland til Den Europæiske Union):

 1. Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, importere eller overføre produkter, som giver Rusland betydelige indtægter og dermed muliggør dets handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, jf. produktlisten i bilag XXI, til Unionen, hvis de har oprindelse i Rusland eller eksporteres fra Rusland.
 2. Det er forbudt:
  1.  direkte eller indirekte i relation til forbuddet i stk. 1 at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af nævnte produkter og teknologi;
  2. direkte eller indirekte i relation til forbuddet i stk. 1 at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 i forbindelse med køb, import eller overførsel af nævnte produkter og teknologi eller ydelse af dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester.
 3. Forbuddene i stk. 1 og 2 finder indtil den 10. juli 2022 ikke anvendelse på gennemførelsen af kontrakter, der er indgået inden den 9. april 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for gennemførelsen af sådanne kontrakter.

Artikel 3k (forbud mod eksport af varer fra Den Europæiske Union til Rusland):

 1. Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter, der kan bidrage til navnlig at styrke Ruslands industrielle kapacitet, jf. produktlisten i bilag XXIII, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.
 2. Det er forbudt:
  1. direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af nævnte produkter og teknologi til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland
  2. direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af nævnte produkter og teknologi eller i forbindelse med ydelse af dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.
 3. Forbuddene i stk. 1 og stk. 2 finder indtil den 10. juli 2022 ikke anvendelse på gennemførelsen af kontrakter, der er indgået inden den 9. april 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for gennemførelsen af sådanne kontrakter.

De sidste punkter (3) betyder, at alle kontrakter, der er indgået inden den 9. april 2022, stadig kan udføres indtil senest den 10. juli 2022. Herefter vil disse kontrakter ikke mere kunne gennemføres. Se EU-Tidende af 8. april 2022 for en fuldstændig liste over de pågældende varer i bilag XXI og XXIII.

EU-sanktioner mod personer og organisationer

Ud over eksportforbuddet mod træ(produkter) fra Hviderusland har EU også indført sanktioner mod personer og organisationer. Russiske, hviderussiske og ukrainske personer kan stå på sanktionslisten. En virksomhed eller en bank kan også optræde på listen. Det er forbudt at lave forretninger med disse personer, virksomheder eller banker. 

EU opdaterer sanktionslisten løbende. Du skal oprette en konto for at se den senest opdaterede liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af EU-sanktioner. Tip: Hvis du vil søge på denne liste efter virksomheder eller personer, skal du bruge CTRL+F og derefter navnet. Vær opmærksom på stavemåden af navnet.

Banker
I princippet er transaktioner mellem virksomheder tilladt, forudsat at bankerne ikke er udelukket fra SWIFT. Inden du handler med et land, der er omfattet af sanktioner, er det tilrådeligt at kontakte din bank og/eller dit forsikringsselskab, så du ikke overraskes af en blokering af din transaktion bagefter.