Opdag den øgede værdi af bæredygtig ledelse. Læs mere

Er dit produkt omfattet af EUDR?

EUDR gælder for en lang række produkter. Disse produkter er i EUDR identificeret ved deres HS-kode (toldkode). Nedenfor findes en liste over de pågældende koder.

Bemærk: Forordningen gælder ikke for varer, der udelukkende er fremstillet af materialer, som har afsluttet deres livscyklus, og som ellers ville være blevet bortskaffet som affald. 

Kvæg

0102 21, 0102 29 Hornkvæg, levende
0201 Kød af hornkvæg, fersk eller kølet
0202 Kød af hornkvæg, frosset
0206 10 Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, fersk eller kølet
0206 22 Af hornkvæg, frosset lever
0206 29 Af hornkvæg, andet (undtagen tunger og lever), frosset
1602 50 Andre tilberedte eller konserverede varer af kød, slagteaffald eller blod af hornkvæg
4101 Rå huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler) eller dyr af hestefamilien (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede
4104 Garvede eller "crust" huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler) eller dyr af hestefamilien, uden hår, også spaltede, men ikke yderligere beredte
4107 Læder, yderligere beredt efter garvning eller "crusting", herunder pergamentbehandlet læder, af hornkvæg (herunder bøfler) eller af dyr af hestefamilien, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114

Kakao

1801 Kakaobønner, hele eller brækkede, også brændte
1802 Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald
1803 Kakaomasse, også affedtet
1804 Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie
1805 Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler
1806 Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao

Kaffe

0901 Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet

Oliepalmer

1207 10 Palmenødder og -kerner
1511 Palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede
1513 21 Rå palmekerneolie og babassuolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede
1513 29 Palmekerneolie og babassuolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen rå olie)
2306 60 Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske fedtstoffer eller olier, også formalede eller i form af pellets, af palmenødder eller palmekerner
2905 45 Glycerol med en renhed på 95 % eller derover (beregnet på grundlag af vægten af tørsubstansen)
2915 70 Palmitinsyre og stearinsyre samt salte og estere deraf
2915 90 Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af disse produkter (undtagen myresyre, eddikesyre, mono-, di- og trichloreddikesyre, propionsyre, butansyrer, pentansyre, palmitinsyre og stearinsyre og salte og estere deraf samt eddikesyreanhydrid)
3823 11 Industriel stearinsyre
3823 12 Industriel oliesyre
3823 19 Industrielle monokarboxylfedtsyrer samt sure olier fra raffinering (undtagen stearinsyre, oliesyre og talloliefedtsyre)
3823 70 Industrielle fedtalkoholer

Gummi

4001 Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chicle og lignende naturgummi, i ubearbejdet form eller som plader, blade eller bånd
4005 Blandet gummi, ikkevulkaniseret, i ubearbejdet form eller som plader, blade eller bånd
4006 Ikkevulkaniseret gummi i andre former (f.eks. stænger, tuber og profiler) og produkter (f.eks. skiver og ringe)
4007 Tråde og snore af blødgummi
4008 Plader, blade, bånd, stænger og profiler af andet blødgummi end hårdgummi
4010 Transportbånd eller drivremme eller remmateriale af blødgummi
4011 Nye gummidæk
4012 Regummierede eller brugte dæk af gummi, massive eller halvmassive dæk, slidbaner til dæk samt fælgbånd af gummi
4013 Slanger af gummi
4015 Beklædningsgenstande og beklædningstilbehør (herunder handsker, vanter og luffer) af blødgummi
4016 Andre varer af blødgummi, ikke andetsteds nævnt i kapitel 40
4017 Hårdgummi (f.eks. ebonit) i alle former, herunder affald og skrot, varer af hårdgummi

Soja

1201 Sojabønner, også knuste
1208 10 Sojabønnemel
1507 Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede
2304 Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie, også formalede eller i form af pellets

Træ

4401 Brænde; træ i form af flis eller spåner; savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former
4402 Trækul (herunder kul af nøddeskaller eller af nødder) også agglomereret
4403 Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider
4404 Emner af træ til tøndebånd; kløvede stolper; pæle og stokke af træ, tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen; emner af træ til spadserestokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lign., groft tildannede eller afrundede, men ikke drejede, bøjede eller på anden måde bearbejdede; træspån og lign.
4405 Træuld og træmel 4406 Jernbane- og sporvejssveller af træ
4407 Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
4408 Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ), til fremstilling af krydsfinér eller lignende lamineret træ samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet, splejset eller samlet ende-til-ende, af tykkelse ikke over 6 mm
4409 Træ (herunder ikkesammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende
4410 Spånplader, OSB-plader og lignende plader (f.eks. waferboard) af træ eller andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler
4411 Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler
4412 Krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter
4413 Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler
4414 Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande
4415 Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ; kabeltromler af træ; lastpaller og lign., af træ; pallerammer af træ (ikke pakningsgenstande, der udelukkende anvendes som pakningsgenstande for at støtte, beskytte eller bære et andet produkt, der er bragt i omsætning)
4416 Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver
4417 Værktøj og redskaber af træ; skafter, håndtag og lignende dele af træ til værktøj og redskaber; børstetræ, skafter og håndtag af træ til koste og børster; blokke og læster af træ til fodtø
4418 Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder lamelplader (celleplader) af træ
4419 Bordservice og køkkenudstyr, af træ
4420 Indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik samt lignende varer af træ; statuetter og andre dekorationsgenstande af træ; boligudstyr af træ, ikke henhørende under kapitel 94 4421 Andre varer af træ
Papirmasse og papir som omhandlet i kapitel 47 og 48 i den kombinerede nomenklatur med undtagelse af bambusbaserede produkter og genbrugspapir og -pap (affald)
49 Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger af papir
9401 Siddemøbler (undtagen varer henhørende under pos. 9402), herunder sovesofaer og lign., samt dele dertil af træ
9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 og 9403 91 Træmøbler samt dele dertil
9406 10 Præfabrikerede bygninger af træ

 

Disse HS-koder stammer fra den kombinerede nomenklatur, der er udarbejdet af Europa-Kommissionen. Klik her for at få flere oplysninger.

Kontakt os