Ontdek de toegevoegde waarde van duurzaam ondernemen. Lees meer

Privacyverklaring

Versie 15 juni 2021

I. Toepassingsomvang

Deze verklaring inzake gegevensbescherming informeert u over de aard, de omvang, het gebruik en het doel van de verzameling van persoonsgegevens die wij verwerken. De voor de gegevensbescherming verantwoordelijke is DuraCert. Hieronder vallen de volgende bedrijven:

 • DuraCert VOF (KvK 62401548), Binnensingel 3, 7411 PL Deventer, Nederland
  Tel: +31 (0) 570-620801, E-mail: info@duracert.com
 • DuraCert UG, haftungsbeschränk (HRB 86466), Hauptstraße 134, 51143 Köln, Duitsland
  Tel: +49 (0) 22039833008, E-mail: info@duracert.com
 • DuraCert ApS (CVR 38012460), C/o Advokat Parlev/Nordia Advokatfirma, Østergarde 16, 2., 1100 København K, Denemarken
  Tel: +45 (0) 89870910, E-mail: info@duracert.com

"Persoonsgegevens" is alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd als naam, identificatienummer, locatie, online-identificatie of een of meer bijzondere kenmerken. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Faxnummers
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website of app aan te maken, in correspondentie vermeld en telefonisch aanlevert.
 • Locatiegegevens van uw bedrijf
 • Gegevens over uw bedrijfsactiviteiten op onze website
 • IP-adres (via Google Adwords/Analytics)
 • Namen van medewerkers
 • Bedrijfsidentificatienummer
 • Omzetbelastingnummer
 • Omzetgegevens

II. Verzameling, opslag en verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, gebruikt en doorgegeven als dit wettelijk is toegestaan of de gebruiker toestemming heeft gegeven. Als het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens verandert, wordt u daar direct van op de hoogte gesteld.

Server Logbestanden

Onze internetprovider verzamelt en bewaart de volgende gegevens telkens als u deze website bezoekt: Webbrowser; gebruikt besturingssysteem; website van waaruit u ons bezoekt (referrer URL); bezochte website; aanvragende provider; datum en tijdstip van toegang; hoeveelheid verzonden gegevens en IP-adres (Internet Protocol). Deze zogenaamde server logbestanden worden alleen gebruikt voor interne en systeemgerelateerde statistische doeleinden. Niettemin behouden wij ons het recht voor deze loggegevens achteraf te controleren indien er een concreet vermoeden bestaat van onrechtmatig gebruik van onze website.

Contact opnemen

Als u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via ons contactformulier, per e-mail of telefonisch, worden de persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt door ons verzameld en opgeslagen ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag en voor de uitvoering en verwerking van de met u gesloten overeenkomsten. Wij gebruiken alleen de gegevens die u ons vrijwillig verstrekt. Een vergelijking met andere door ons vastgestelde gegevens alsmede een doorgifte aan derden vindt niet plaats.

De persoonlijke gegevens worden gewist, tenzij dit noodzakelijk is en er geen wettelijke opslagverplichtingen tegenover staan. Als u ons niet alle informatie verschaft die we nodig hebben om uw verzoek te beoordelen, kunnen we uw verzoek niet in behandeling nemen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

DuraCert verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@duracert.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of data-overdraagbaarheid sturen naar info@duracert.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en identiteitsnummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. DuraCert zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

DuraCert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@duracert.com.

Waarom we gegevens nodig hebben

DuraCert verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen in verband met het nakomen van de overeenkomst met u of het aangaan van een overeenkomst met u: 

 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • DuraCert analyseert uw gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Hoe lang we gegevens bewaren

DuraCert zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: voor zo lang wij onze diensten u leveren en daarna tot maximaal 7 jaar.

Cookies

Het door ons gebruikte CMS-systeem maakt gebruik van zogenaamde cookies om het gebruik van onze website gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Dit zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen. De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies", die automatisch van uw harde schijf worden verwijderd aan het einde van uw gebruik van onze website of browsersessie. Andere cookies blijven op uw computersysteem en stellen ons in staat uw computersysteem bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Meer informatie over de cookies op onze website? Kijk dan hier.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door in de instellingen van uw browser de optie "geen cookies accepteren" te selecteren of door een cookie-blokker als browserverwarming te installeren, bijvoorbeeld Ghostery (https://www.ghostery.com/).

III. Gebruik van diensten en inhoud van derden

1. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. "("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google heeft zich ertoe verbonden de overeenkomst tussen de EU en de VS inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacy Shield Agreement) na te leven die door het Amerikaanse ministerie van Handel is gepubliceerd met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens in EU-lidstaten. Het bijbehorende certificaat van Google vindt u hier: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Deze website maakt gebruik van IP-anonimisering ("_anonymizeIp()"). Dit betekent dat uw IP-adres bij het gebruik van onze website alleen in verkorte vorm wordt vastgelegd om direct persoonlijk contact uit te sluiten.

Uw IP-adres wordt eerder door Google verkleind in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google zal deze informatie eventueel aan derden verschaffen, voor zover de wet dit vereist of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door in de instellingen van uw browser de optie "Cookies niet accepteren" te selecteren.

Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Bovendien kunt u voorkomen dat Google Analytics door het cookie gegenereerde gegevens verzamelt die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en deze gegevens te allen tijde voor de toekomst herroepen door het downloaden en installeren van de browser plug-in (deactivation add-on) die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google naar http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html en https://policies.google.com/?hl=en.

2. Linkedin

Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn netwerk. De provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Wanneer u onze websites bezoekt die LinkedIn-functies bevatten, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt ervan op de hoogte gesteld dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u ook op de "Aanbevolen knop" van LinkedIn klikt en u bent ingelogd op uw LinkedIn account, dan kan LinkedIn uw bezoek aan onze website toewijzen aan u en uw gebruikersaccount. Het is ons niet bekend hoe LinkedIn de verstrekte informatie gebruikt.

LinkedIn is ook gecertificeerd door de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Het certificaat van LinkedIn vindt u hier: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0

IV. Rechten van de betrokkenen

U kunt te allen tijde kosteloos bij ons opvragen of en welke van uw gegevens wij hebben opgeslagen. Bovendien kunt u kosteloos verzoeken om beperking, verwijdering, correctie en gegevensoverdraagbaarheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij wettelijk anders is bepaald. Daarnaast heeft u het recht in beroep te gaan bij een toezichthouder. U hebt ook het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens te allen tijde met ingang van de toekomst in te trekken. Als de rechtsgrondslag van de verwerking door ons een legitiem belang van onze kant is, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen dit legitiem belang. Neem contact met ons op voor meer informatie via e-mail op: info@duracert.com.

V. Wettelijke grond

In principe worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt in het kader van de afhandeling van uw aanvraag of in het kader van de uitvoering van een gezamenlijk contract (conform art. 6 lid 1 sub b DSGVO). Indien er nog geen overeenkomst is, stemt u ermee in dat wij deze verwerken voor de behandeling van uw verzoek (rechtsgrond toestemming conform art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken conform art. 7 lid 3 DSGVO. Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw contactgegevens te gebruiken om u informatie te verstrekken over andere diensten die wij verlenen (wettelijke basis voor legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f DSGVO). U kunt te allen tijde in het kader van artikel 21 DSGVO bezwaar aantekenen tegen ons rechtmatig belang ("directe reclame").

VI. Klacht

Mocht u ontevreden zijn met de manier hoe wij met uw gegevens omgaan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.