Ontdek de toegevoegde waarde van duurzaam ondernemen. Lees meer

Respect voor omgeving

Visie en Missie

Lees meer hier over de beweegredenen achter onze ambities van DuraCert.

Visie

Wij zetten ons in voor een toekomst waarin respect voor onze omgeving de standaard is. Wij werken aan het veiligstellen van natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen voor toekomstige generaties. Door het gebruik van duurzame grondstoffen te stimuleren, dragen wij samen met onze klanten bij aan een beter klimaat.

Missie

Met onze diensten stimuleren wij het gebruik van wereldwijd erkende keurmerken die de verantwoorde en duurzame herkomst van producten garanderen. Wij adviseren bedrijven bij het toepassen van certificeringseisen in hun bedrijfsprocessen. Eén van onze hoofdactiviteiten is het beheren van groepscertificaten. Hiermee maken wij het voor bedrijven mogelijk om op eenvoudige wijze gecertificeerd te kunnen worden.

Wij kiezen expliciet voor keurmerken die de verantwoorde en duurzame herkomst van producten garanderen. Alleen door een goede omgang met natuurlijke hulpbronnen kan onze toekomst en die van onze kinderen worden gewaarborgd. Wij denken dat de sleutel hiertoe ligt in een harmonieuze samenhang tussen ecologische, sociale en economische aspecten. Daarom gaan wij altijd met respect voor de natuur, mens en bedrijf met elkaar om.

Wij zullen blijven streven naar het verbeteren van onze kwaliteit en blijven zoeken naar mogelijkheden om bij te dragen aan een goede toekomst voor mens en milieu. Wij hebben intern een ethische en gedragskader opgesteld, dat de basis vormt voor onze bedrijfsvoering. Meer hierover weten? Klik dan hier.