Ontdek de toegevoegde waarde van duurzaam ondernemen. Lees meer

Valt uw product onder de EUDR?

De EUDR geldt voor een heel aantal producten. Deze producten worden in de EUDR aangeduid met hun HS-code (douanecode). Hieronder vindt u een lijst van deze codes.

Let op: De verordening is niet van toepassing op goederen die volledig zijn vervaardigd van materiaal dat zijn levenscyclus heeft voltooid en anders als afval zou zijn verwijderd. 

Runderen

0102 21, 0102 29 Levende runderen
0201 Vlees van runderen, vers of gekoeld
0202 Vlees van runderen, bevroren
0206 10 Eetbare slachtafvallen van runderen, vers of gekoeld
0206 22 Eetbare levers van runderen, bevroren
0206 29 Eetbare slachtafvallen van runderen (met uitzondering van tongen en levers), bevroren
1602 50 Andere bereidingen en conserven van vlees, van slachtafvallen of van bloed, van runderen
4101 Huiden en vellen van runderen (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld("pickled") of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt,) ook indien onthaard of gesplit
4104 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust"), ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt 
4107 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van runderen, onthaard, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114

Cacao

1801 Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand
1802 Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao
1803 Cacaopasta, ook indien ontvet
1804 Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie
1805 Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
1806 Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten

Koffie

0901 Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien gebrand; bolsters en schillen, van koffie; koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding

Oliepalm

1207 10 Palmnoten en palmpitten
1511 Palmolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd
1513 21 Ruwe palmpit- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd
1513 29 Palmpit- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd (met uitzondering van ruwe olie)
2306 60 Perskoeken en andere vaste afvallen van palmnoten of van palmpitten, verkregen bij de winning van palmnoot- of palmpitvetten of -olïen, ook indien fijngemaakt of in pellets
2905 45 Glycerol, met een zuiverheid van 95 % (berekend op het gewicht van het droge product)
2915 70 Palmitinezuur en stearinezuur, alsmede zouten en esters daarvan
2915 90 Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden en peroxyzuren; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan (met uitzondering van mierenzuur, azijnzuur, mono-, di- en trichloorazijnzuur, propionzuur, butaanzuur, pentaanzuur, palmitinezuur, stearinezuur, alsmede zouten en esters daarvan en azijnzuuranhydride)
3823 11 Industrieel stearinezuur
3823 12 Industrieel oliezuur
3823 19 Vetzuren, industrieel, eenwaardig; bij raffinage verkregen acid-oils (met uitzondering van stearinezuur, oliezuur en tallvetzuren)
3823 70 Industriële vetalcoholen

Rubber

4001 Natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guyayule-rubber, chicle en dergelijke natuurlijke gommen; in primaire vormen of in platen, vellen of strippen
4005 Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen
4006 Niet-gevulkaniseerde rubber in andere vormen (bijv. staven, buizen en profielen) en artikelen daarvan (bijv. schijven en ringen)
4007 Draad en koord, van gevulkaniseerde rubber
4008 Platen, vellen, strippen, staven en profielen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber
4010 Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkaniseerde rubber
4011 Nieuwe luchtbanden van rubber
4012 Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve banden, loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber
4013 Binnenbanden van rubber
4015 Kleding en kledingtoebehoren (met inbegrip van handschoenen, met of zonder vingers), voor alle doeleinden, van gevulkaniseerde rubber anders dan geharde rubber
4016 Andere artikelen van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, niet elders gespecificeerd in hoofdstuk 40
4017 Geharde rubber (bijvoorbeeld eboniet) in ongeacht welke vorm, resten en afval daaronder begrepen; werken van geharde rubber

Soja

1201 Sojabonen, ook indien gebroken
1208 10 Meel van sojabonen
1507 Sojaolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd 
2304 Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van sojaolie, ook indien fijngemaakt of in pellets

Hout

4401 Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen
4402 Houtskool (met inbegrip van houtskool uit schalen van vruchten of van noten), ook indien samengeperst
4403 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd
4404 Hoephout; gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; hout, ruw bewerkt of afgerond, doch niet gedraaid, noch gebogen, noch op andere wijze bewerkt, voor wandelstokken, voor paraplu's, voor gereedschapsstelen en dergelijke; spaanhout en hout in repen, linten en dergelijke
4405 Houtwol; houtmeel
4406 Houten dwarsliggers en wisselhouten
4407 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm
4408 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm
4409 Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden
4410 Spaanplaat, zogenoemde oriented strand board (OSB) en dergelijke plaat (bijvoorbeeld zogenoemde waferboard), van hout of van andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of met andere organische bindmiddelen
4411 Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen
4412 Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout
4413 Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen
4414 Houten lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke
4415 Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout; kabelhaspels van hout; laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, van hout; opzetranden voor laadborden, van hout (niet verpakkingsmateriaal dat uitsluitend wordt gebruikt als verpakkingsmateriaal om een ander in de handel gebracht product te ondersteunen, beschermen of dragen.)
4416 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen
4417 Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, borstelhouten, borstel- en bezemstelen, van hout; schoenleesten en schoenspanners, van hout
4418 Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen panelen met cellenstructuur, ineengezette panelen voor vloerbedekking en dakspanen (“shingles” en “shakes”), van hout
4419 Tafel- en keukengerei van hout
4420 Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout; meubelmakerswerk van hout, ander dan dat bedoeld bij hoofdstuk 94
4421 Andere houtwaren
Houtpulp en papier van de hoofdstukken 47 en 48 van de gecombineerde nomenclatuur, met uitzondering van producten op basis van bamboe en door terugwinning (uit resten en afval) verkregen producten
49 Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of getypte teksten en plannen, van papier
9401 Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die bedoeld bij post 9402), ook indien zij tot bed kunnen worden omgevormd, alsmede delen daarvan, van hout
9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 en 9403 91 Meubelen van hout, en delen daarvan
9406 10 Geprefabriceerde bouwwerken van hout

 

Deze HS-codes komen uit de gecombineerde nomenclatuur opgesteld door de Europese Commissie. Klik hier voor meer informatie.

Contact opnemen