Ontdek de toegevoegde waarde van duurzaam ondernemen. Lees meer

ASC certificering

De Aquaculture Stewardship Council is een groeiend keurmerk voor verantwoord gekweekte vis, opgericht in 2010 door het World Wide Fund for Nature (WWF) en The Sustainable Trade Initiative (IDH). Wilt u ook uw klanten laten zien dat uw visproduct van duurzame kwekerij afkomstig is? Kies dan voor certificering via ons ASC-groepscertificaat.

ASC heeft het doel om aquacultuur te hervormen naar ecologische duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid met behulp van efficiënte marktwerking die waarde creëert in de hele keten. Het ASC-label speelt daarbij een belangrijke rol in de bewustwording onder consumenten. Alleen ASC-gecertificeerde bedrijven mogen producten labelen met een ASC-label.

ASC-kwekerijen moeten voldoen aan volgende eisen:

  • Naleving van nationale en lokale wet- en regelgeving;
  • Behoud van natuurlijke habitats, lokale biodiversiteit en ecosystemen;
  • Behoud van watervoorraden en de waterkwaliteit;
  • Verantwoord gebruik van voer en andere middelen;
  • Bescherming van soortendiversiteit in wilde populaties;
  • Betere visgezondheid en een gematigd en verantwoord antibiotica- en chemicaliëngebruik;
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid van kwekerijen ten opzichte van hun werknemers en de plaatselijke gemeenschap.

Speciaal voor kleine en middelgrote bedrijven beheren wij een ASC-groepscertificaat. Alle bedrijven die voldoen aan onze toelatingscriteria mogen lid worden van ons groepscertificaat. Uw bedrijf kan deelnemen aan ons ASC-groepscertificaat bij maximaal 50 voltijdsmedewerkers (FTE) of maximaal €1.000.000 totale jaaromzet in eindproducten met visingrediënten.

ASC-C-00495
MSC - Gecertificeerd duurzame visserij

MSC certificering

De oceanen herbergen een buitengewone verscheidenheid aan leven. Veel van dit leven is van essentieel belang voor het levensonderhoud van de mens en voor de voedselzekerheid. De Marine Stewardship Council streeft ernaar om gezonde visbestanden in de wereld en voor de toekomst te behouden. Het is internationaal het meest herkenbare label voor duurzaam wild gevangen vis. Ook schaal- en schelpdieren vallen onder MSC-certificering.