Ontdek de toegevoegde waarde van duurzaam ondernemen. Lees meer

Maatregelen bij verkeerde FSC®-claims

De Forest Stewardship Council® gaat meer consequenties verbinden aan verkeerde claims. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen foutieve en valse claims.

Foutief

Een foutieve claim wordt gemaakt als een gecertificeerd product met een verkeerde claim wordt verkocht. 

Bijvoorbeeld
Op de inkoopfactuur staat FSC Mix 70% en op uw verkoopfactuur staat FSC 100%.

Vals

Een valse claim wordt gemaakt als een product onterecht als FSC-gecertificeerd wordt aangemerkt of verkocht. 

Bijvoorbeeld
Op de inkoopfactuur staat geen FSC claim bij het product en op uw verkoopfactuur staat FSC Mix 70%.
Er is ook sprake van een valse claim als bijvoorbeeld op uw website onterecht staat dat een product FSC-gecertificeerd is.

Wanneer een verkeerde claim wordt vastgesteld, dient u de normale procedure ten aanzien van afwijkende producten te volgen. Wanneer er sprake is van valse claims, zijn er nog aanvullende maatregelen van toepassing.

 

Valse claims

Wanneer is vastgesteld dat een product onterecht als FSC is aangemerkt of verkocht, is er sprake van een valse claim.

Bijvoorbeeld

  • U verkoopt 500 stuks flyers als FSC Mix Credit. Uit de inkoopdocumentatie blijkt echter, dat het papier waarop de flyers zijn gedrukt, niet FSC-gecertificeerd is ingekocht.
  • In uw ERP-programma staat bij een bepaald artikelnummer standaard de claim FSC 100%. U heeft dit artikel de afgelopen periode ingekocht als PEFC-gecertificeerd.


Gevolgen

Bij elke verkeerde claim (foutief of vals) moet de procedure afwijkende producten gevolgd worden. Aanvullend wordt voor valse claims ook een compensatie gevraagd, en kunnen valse claims uiteindelijk leiden tot uitsluiting van certificering voor een bepaalde periode.

Deze compensatie wordt bepaald door FSC International, en is gebaseerd op:

  • De marktwaarde van de betreffende producten die met een valse claim zijn verkocht;
  • Het aantal maanden waarin de valse claim is gemaakt;
  • De jaarlijkse omzet van de certificaathouder.

Bijvoorbeeld

  • Een organisatie met een jaaromzet van 1,1 miljoen USD heeft gedurende 1 maand valse claims gemaakt voor producten ter waarde van USD 6577,00. Deze organisatie moet ter compensatie alsnog eenzelfde hoeveelheid/volume FSC-gecertificeerde producten inkopen. Als dit niet mogelijk is, dan moet de organisatie via een door FSC vastgestelde berekening USD 5760 aan FSC International betalen.
  • Een organisatie met een jaaromzet van 23.717 USD heeft gedurende 12 maanden valse claims ingediend voor producten met een waarde van 23.717 USD. Deze organisatie moet alsnog eenzelfde hoeveelheid/volume FSC-gecertificeerde producten inkopen. Als dit niet mogelijk is, dan moet de organisatie via een door FSC vastgestelde berekening 31.680 USD betalen, of wordt het voor 24 maanden geweerd uit het FSC-systeem.